מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Normativa

Normativa aplicable.